Berichten

feedback-geven-dos-and-donts-coachingschool-amsterdam

Vragen om feedback

Het NeuroLeadership Institute is vorig jaar een onderzoeksproject gestart waarin ze vele bestaande onderzoeken naar feedback onder de loep nemen. Hierbij enkele bevindingen tot nu toe. De aanbevolen rol van de leidinggevende komt daarbij naar voren als degene die het vrijelijk vragen van feedback door ieder aan ieder cultiveert; niet als degene die overwegend zelf de feedback moet geven.

Lees meer

leiding-geven-aan-professionals-in-de-zorg-coaching-schoolamsterdam

Leiding geven aan Professionals in de Zorg

Professionals staan nog wel eens te boek als mensen aan wie je eigenlijk geen leiding zou moeten of kunnen geven, maar dan doe je ze tekort. Ook voor zorginstellingen bieden we in-company programma’s aan waar leidinggevenden door middel van hun houding en vaardigheden leren professionals in de zorg hun eigen kracht te laten ontwikkelen.

Lees meer

coachingscultuur-coaching-school-amsterdam

Coachingscultuur: ‘Nice to Have’ of Strategisch Voordeel?

Organisaties moeten vandaag de dag alle beschikbare capaciteiten, creativiteit en potentieel mobiliseren. Graag wijzen hierbij op het belang van een coachingscultuur. In onze in-company trainingen leren leidinggevenden door middel van hun eigen houding en door professionele vaardigheden anderen hun eigen kracht te laten ontwikkelen.

Lees meer