feedback-geven-dos-and-donts-coachingschool-amsterdam

Vragen om feedback

Het NeuroLeadership Institute is vorig jaar een onderzoeksproject gestart waarin ze vele bestaande onderzoeken naar feedback onder de loep nemen. Hierbij enkele bevindingen tot nu toe. De aanbevolen rol van de leidinggevende komt daarbij naar voren als degene die het vrijelijk vragen van feedback door ieder aan ieder cultiveert; niet als degene die overwegend zelf de feedback moet geven.

Lees meer

coaching-school-amsterdam-managers-tijd-voor-coaching-ontwikkeling

Waarom managers meer tijd aan coaching zouden moeten besteden!

Managers die geen tijd aan coaching besteden laten een belangrijke kans om talent te ontwikkelen en te behouden in hun organisatie liggen.

Dat stellen J.R Weinraub en J.hunt in hun artikel in Harvard Business Review van mei 2015.

Als Coach van executives en professionals herken ik dit zeer. Ik maak vaak mee dat professionals die heel loyaal begonnen zijn in een organisatie langzaam maar zeker het vertrouwen in hun leidinggevenden verliezen. Zolang ze goed functioneren is er weinig contact met de leidinggevende, of worden geplande gesprekken steeds maar afgezegd. Alleen als er iets niet goed gaat is er contact en dat is meestal minder plezierig en top down.

Lees meer

coaching-school-amsterdam-nooit-meer-werken

Werk dat niet als werk voelt

“Geef mij een baan die bij me past en ik hoef nooit meer te werken”
Deze wijsheid van Confucius staat op een kaart in de boekenkast op mijn kantoor.
Talloze malen hebben mensen die ik coach daarnaar gewezen, verzuchtend: “als dat zou kunnen…”

Lees meer

coachingscultuur-coaching-school-amsterdam

Coachingscultuur: ‘Nice to Have’ of Strategisch Voordeel?

Organisaties moeten vandaag de dag alle beschikbare capaciteiten, creativiteit en potentieel mobiliseren. Graag wijzen hierbij op het belang van een coachingscultuur. In onze in-company trainingen leren leidinggevenden door middel van hun eigen houding en door professionele vaardigheden anderen hun eigen kracht te laten ontwikkelen.

Lees meer